فال حافظ

فال حافظ

سحرم دولت بيدار به بالين آمد
قدحي درکش و سرخوش به تماشا بخرام
مژدگاني بده اي خلوتي نافه گشاي
گريه آبي به رخ سوختگان بازآورد
مرغ دل باز هوادار کمان ابرويست
ساقيا مي بده و غم مخور از دشمن و دوست
رسم بدعهدي ايام چو ديد ابر بهار
چون صبا گفته حافظ بشنيد از بلبل
گفت برخيز که آن خسرو شيرين آمد
تا ببيني که نگارت به چه آيين آمد
که ز صحراي ختن آهوي مشکين آمد
ناله فريادرس عاشق مسکين آمد
اي کبوتر نگران باش که شاهين آمد
که به کام دل ما آن بشد و اين آمد
گريه اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد
عنبرافشان به تماشاي رياحين آمد

تعبیر فال : آنچه که مدت ها در انتظارش بودی به دست خواهی آورد. رنج ها و زحمت هایی که در این راه کشیدی، تو را به سعادت و نیک بختی می رساند. از طعنه و سرزنش دشمن نترس و ثابت قدم باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای sibesefid.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sibesefid.ir