فال حافظ

فال حافظ

اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش
شکنج زلف پريشان به دست باد مده
گرت هواست که با خضر همنشين باشي
زبور عشق نوازي نه کار هر مرغيست
طريق خدمت و آيين بندگي کردن
دگر به صيد حرم تيغ برمکش زنهار
تو شمع انجمني يک زبان و يک دل شو
کمال دلبري و حسن در نظربازيست
خموش حافظ و از جور يار ناله مکن
حريف خانه و گرمابه و گلستان باش
مگو که خاطر عشاق گو پريشان باش
نهان ز چشم سکندر چو آب حيوان باش
بيا و نوگل اين بلبل غزل خوان باش
خداي را که رها کن به ما و سلطان باش
و از آن که با دل ما کرده اي پشيمان باش
خيال و کوشش پروانه بين و خندان باش
به شيوه نظر از نادران دوران باش
تو را که گفت که در روي خوب حيران باش

تعبیر فال : به اعمال و رفتار خود با دقت نگاه کن و غرور و تکبر را رها کن. در دوستی، صدیق و صمیمی باش زیرا در زندگی به دوستان مخلص نیاز است. بیهوده از سختی های روزگار در گله و شکایت نباش زیرا پایان هر سختی، خوشی و شادمانی است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای sibesefid.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sibesefid.ir